Sokolov, Nikolai F.

"Olenyka"

18½" x 14¼" (47 x 36 cm)

1957, Oil on Canvas

Meg #1054, Price: 1

back to top